Serveis

La visió de Fdesignstudio per als seus projectes: màxima qualitat, costos més
baixos i menor temps de lliurament: Cuines en acer “inoblidable”

Fdesignstudio li ofereix tot el que vostè necessiti:

Des del projecte de distribució de la cuina ,servei d'enginyeria, construcció d'obra
civil, instal·lacions d'aigua, llum i gas, la fabricació de mobiliari inoxidable a
mesura, subministrament i instal·lació de la maquinària de cuina i la decoració del seu local. Només haurà de parlar amb un sol interlocutor, un expert en
construcció de negocis d'hostaleria, que coordinés l'obra de principi a fi.